Montāžas pistoles putas Mega 65 L 880 ml

 • Montāžas pistoles putas Mega 65 L 880 ml

  Kods: 19564
  Cena 581  ar PVN
  Prece ir noliktavā

  Montāžas putas Mega 65 L

 • Putām piemīt izcilas izplešanās īpašības, augsta siltumizturība, labas siltumizolācijas īpašības, laba saķere ar tipiskiem būvmateriāliem. Putas ir izturīgas pret pelējumu un sēnītēm. Ziemas versija ir paredzēta lietošanai zemā temperatūra sākot no -10 ° C.

  Poliuretāna putām parasti ir lieliskas izplešanās īpašības, un sacietējušām ir ļoti labas siltumizolācijas īpašības. Tām ir laba saķere ar vairumu būmateriālu un virsmu. Sacietēšana notiek gaisā esošā mitruma absorbcijas rezultātā. Sausā gaisā un zemas temperatūras apstākļos, kur ir zems gaisa maitrums, telpu vajadzētu apgādāt ar mitrumu pēc šūvju piepildīšanas ar putām. Sacietējušas putas nav izturīgas pret UV stariem & ndash; tādēļ, ir nepieciešamas apstrādāto virsmu aizsargāt no UV. ;

   

  Tehniskie dati:
  Skaņas izolācija: līdz 61dB
  Siltumvadītspēja: 0.038W / mK
  Operācijas / substrāta temperatūra: -10 to + 30  C (optimālā + 20 C)
  Tvertnes temperatūra: + 20 C
  Putu veidošanās laiks: 4 līdz 8 minūtes ( 20 C un 60% RH)
  Pirmsapstrādes laiks: 45 min. ( 20 ° C, RH 90%)
  Pilns sacietēšanas laiks: 24 stundas
  Siltumizturība (pēc sacietēšanas): -50 ° C līdz +90 ° C
  Uzliesmošanas klase : B3 priekš DIN4102
  Tiplums: līdz 65 litriem

   

  LIETOŠANAS MĒRĶIS:
  PVC, koka un alumīnija logiem, un durvju blīvēšanai; palodžu un kāpņu instalācijai; ūdensapgādes siltumizolācijais, ūdens un drenāžas sistēmām, vadu kanālu blīvēšanais; jumtu un plakanjumtu siltumizolācijai; siltumizolācijas atveru piepildīšanai (ēku izolācijai).


  UZKLĀŠANAS PROCEDŪRA:
  Kārtīgi notīrīt un attaukot darba virsmu. Aukstajā sezonā, noņemt apsalumu no virsmas. Pirms lietošanas, pārliecinieties, ka tvertne ir pozitīvas temperatūras (+20 & deg; C). Saslapināt darba virsmu ar ūdeni, jeb ar izsmidzināšanas pistoli. Kārtīgi sakratiet tvertni aptuveni 30 sekundes lai sastāvdaļas kārtīgi sajauktos. Piestipriniet uzklājēju (pistoli) tvertnei, turot tvertni ar dibenu uz augšu, un izspiediet vajadzīgo masas daudzumu. Atveres jāpiepilda līdz 60% tilpumam, plaisas platākas par 4 cm jāpiepilda pakāpeniski, jeb kārtās, katra kārta jāsaslapina ar ūdeni, piemēram, ar izsmidzinātājpistolas palīdzību. Pēc sacietēšanas, liekās putas jānoņem mehāniski (piem. Ar nazi). Līdzko putas ir pilnīgi sacietējušas, tās jāaizsargā no UV stariem ar silikona masu, apmetumu, krāsu.


  Storage:
  Produkts jāuzglabā aizvērtā oriģinālajā tvertnē vertikālā konteinerī. Novietot, vēsā un labi vēdināmā telpā +5 ° C to +35 ° C temperatūrā (ieteicamā istabas temperatūra). Uzglabāt un izmantot līdz derīguma termiņam, kas norādīts uz iepakojuma apakšas. Uzglabāšanas temperatūra no + 5 ° C līdz + 35 ° C & ndash; ieteicams uzglabāt istabas temperatūrā.


  BRĪDINĀJUMI UN DARBA VESELĪBAS UN DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI:
  Satur izocianātus, C14-C17 hloralkānus, trīs (2-hloro-1-metiletilfosfāts). Bīstamības apzīmējumi: H222: Īpaši uzliesmojošs aerosols. H229: Spiediena tvertne. Var explodēt karstuma rezultātā. H315: Ādu kairinošs. H317: Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H319: Rada nopietnu acu kairinājumu. H332: Kaitīgs ieelpojot. H334: Var izraisīts alerģijas vai astamas simptomus, vai elpošanas grūtības ieelpošanas gadījumā. H335: Var izraisīt elpceļu kairinājumu. H351: Iespējams kancerogēns. H362: Rada kaitējumu ar krūti barojamiem bērniem. H373: Var radīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības pakļaušanas rezultātā. H410: Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgstošus nelabvēlīgus efektus ūdens vidē.
  Piesardzības apzīmējumi: P102: Uzglabāt bērniem nesasniedzamā vietā. P210: Uzglabāt prom no karstuma, karstām virsmām, dzirksteles, atklātām liesmām vai citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P251: Necaurdurt un nededzināt, pat pēc izmantošanas. P260: Neelpot gāzi / tvaikus. P271: Lietot tikai ārtelpās vai labi vēdināmās telpās. P273: Izvairīties no novadīšanas apkārtējā vidē. P280: Valkāt aizsargcimdus / aizsargapģērbu / acu aizsardzību / sejas aizsardzību. P302 + P352: JA UZ ĀDAS: Mazgāt ar lielu daudzumu ūdens. P304 + P340: JA IEELPOTS: Upuri pārvietot svaigā gaisā; nepieciešama ērta poza brīvai elpošanai. P305 + P351 + P338: JA ACĪS: Uzmanīgi mazgāt ar ūdeni vairākas minūtes. Ja ir, izņemt kontaktlēcas, un tas ir viegli izdarāms. Turpināt acu skalošanu. P410 + P412: Aizsargāt no saules gaismas. Neuzglabāt virs 50 ° C / 122 ° F.
  Bīstamības apzīmējumi: Satur izocianātus. Var veicināt alerģisku reakciju. Nepieciešams lasīt ražotāja instrukcijas. Ja nepieciešams, konsultēties ar ārstu, parādīt tvertni vai etiķeti. Satur gāzi zem spiediena; karsējot var eksplodēt. Nesmidzināt uz atklātas liesmas vai jebkura sakarsēta materiāla. Atbrīvoties no sastāva / tvertnes saskaņā ar valsts tiesību aktiem par utilizāciju. Atkārtota pakļaušana iedarbībai var izraisīt ādas sausumu un plaisāšanu. Šī produkta lietošana cilvēkiem ar alerģiju pret diizocianātiem var izraisīt alerģisku reakciju. Cilvēkiem, kas cieš no astmas, ekzēmas vai citām ādas slimībām vajadzētu izvairīties nonākt kontaktā ar šo produktu. Šo produktu nevajadzētu lietot slikti vēdināmos apstākļos ja vien netiek izmantota aizsargmaksa ar gāzu filtru (piem. tips A1 saskaņā ar EN 14387). Vilkt aizsargcimdus saskaņā ar EN 374, aizsargapģērbu saskaņā ar EN 13034, acu aizsardzību saskaņā ar EN 167, sejas aizsardzību saskaņā ar EN 166. Detalizēta drošības informācija ir pieejama Materiālu Drošības Datu Lapā (MSDS).


  CLEANING: 
  Nesacietējušas putas var tikt noņemtas ar & bdquo; TitaniumPRO & rdquo; īpašu tīrīšanas līdzekli putām, cietām putām – tikai mehāniski.
  Tehniskie parametri:
  Substrāta temperatūra: -10  grādi; C / + 30 grādi; C)
  Uzglabāšanas temperatūra: (+ 5  grādi; C / + 35 grādi; C)
  Siltumizturība (pēc sacietēšanas): (-50  grādi; C / + 90  grādi; C)
  Putu veidošanās laiks: 4 līdz 8 minūtes. Pilns sacietēšanas laiks: 24 stundas

   

  Faktiskais produkts var izskatīties nedaudz savādāk nekā fotoattēlā redzamais. Saņemtās preces var būt citā iepakojumā un citā izskatā vai formā. Informācija e-veikala sniegtajā preces aprakstā ir vispārīga rakstura un tādejādi nav identiska informācijai uz preces iepakojuma. Informācija uz preces iepakojuma ir detalizētāka un var nedaudz atšķirties no informācijas e-veikalu aprakstos. Mēs vienmēr iesakām izlasīt un sekot informācijai uz produkta iepakojuma.