Pirkšanas noteikumi

 • 1. Vispārīgie noteikumi.

  1.1. Šie Preču iegādes un pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības, pienākumus un atbildību, iegādājoties preces e-veikalā.
  1.2. Pārdevējs patur tiesības mainīt, grozīt vai papildināt noteikumus jebkurā laikā atbilstoši likumā noteiktajām prasībām. Par to Pircējus informē e-pastā un veikala mājaslapā. Kad Pircējs iegādājas preces e-veikalā, tiek piemēroti noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas laikā.
  1.3. Iegādāties preces e-veikalā ir tiesības:
  1.3.1. rīcībspējīgām fiziskām personām t. i., personām, kuras sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēju neierobežo tiesas rīkojums;
  1.3.2. nepilngadīgie vecumā no 14 līdz 18 gadiem – tikai ar savu vecāku vai aizbildņu piekrišanu, ja vien viņiem nav savu ienākumu;
  1.3.3. juridiskajām personām;
  1.3.4. visu iepriekšminēto personu pilnvarotajiem pārstāvjiem.
  1.4. Apstiprinot noteikumus, Pārdevējs garantē arī to, ka saskaņā ar 1.3. punktu Pircējam ir tiesības iegādāties preci e-veikalā.
  1.5. Līgumu starp Pircēju un Pārdevēju uzskata par noslēgtu no brīža, kad Pircējs e-veikalā ir izveidojis iepirkumu grozu, norādot piegādes adresi, izvēloties maksāšanas veidu un iepazīstoties ar Pārdevēja noteikumiem, un noklikšķinājis uz pogas “Apstiprināt pasūtījumu”. (sk. 5. punktu “Preču pasūtīšana, cenas, maksāšanas procedūra, nosacījumi”). Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais līgums tiek saglabāts e-veikalā.

  2. Personas datu aizsardzība.
  2.1. Pasūtīt preces e-veikalā Pircējs var:
  2.1.1. piereģistrējoties e-veikalā – ievadot reģistrācijas formā pieprasītos datus;
  2.1.2. nereģistrējoties šajā e-veikalā.
  2.2. Pircējs, pasūtot preces 2.1. Noteikumos paredzētajā veidā, Pārdevēja norādītajos attiecīgajos informācijas laukos norāda Pircēja personas datus, kas nepieciešami pienācīgai preču pasūtījuma izpildei: vārdu, uzvārdu, piegādes adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi, pasta adresi.
  2.3. Apstiprinot šos noteikumus, Pircējs piekrīt, ka šā līguma 2.2. punktā minētie Pircēja personas dati tiks apstrādāti e-veikala preču un pakalpojumu pārdošanas procesā, lai analizētu Pārdevēja darbību un tiešo tirdzniecību.
  2.4. Piekrītot Pircēja personas datu apstrādei, ko veic Pārdevēja e-veikals preču un pakalpojumu pārdošanai e-veikalā, Pircējs arī piekrīt, ka Pircēja norādītais e-pasts un tālruņa numurs tiks izmantots preču pasūtīšanai nepieciešamo informatīvo ziņojumu nosūtīšanai.
  2.5. Pircējs, reģistrējoties e-veikalā un pasūtot preces, apņemas saglabāt un neizpaust trešajām personām pieteikšanās detaļas.

  3. Pircēja tiesības un pienākumi.
  3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces e-veikalā saskaņā ar šiem Noteikumiem un citiem e-veikala nosacījumiem, saskaņā ar kārtību, kas noteikta veikala informatīvajās sadaļās.
  3.2. Pircējam ir tiesības atteikties no pirkuma un pārdošanas līguma ar e-veikalu, paziņojot par to Pārdevējam rakstiski (pa e-pastu, norādot atpakaļ nosūtāmo produktu un tā pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no piegādes dienas, izņemot gadījumus, kad līgumu nevar atcelt saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem (piemēram, kad noslēgts līgums par higiēnas preču pārdošanu, skatīt informāciju valsts iestādes “Patērētāju centrs” tīmekļa vietnē http://www.vārtojucentras.lt/istatymas.php?id = 1038, “Nepārtikas preču atgriešanas un apmaiņas noteikumi” 18. punkta.
  3.3. Pircējs var izmantot 3.2. punktā paredzētās tiesības tikai tad, ja preces nav bojātas vai to izskats nav būtiski mainīts, un tās nav izmantotas.
  3.4. Pircējs apņemas pieņemt pasūtītās preces un samaksāt par tām noteikto cenu.
  3.5. Ja Pircēja reģistrācijas veidlapā sniegtie dati mainās, Pircējam tie nekavējoties jāatjaunina.
  3.6. Pircējs apņemas neizsniegt informāciju par savu piereģistrēšanos trešajām personām. Ja Pircējs zaudē reģistrēšanās datus, viņam par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs, izmantojot saziņas iespējas, kas norādītas sadaļā “Kontakti”. Pircējs, kas izmanto e-veikalu, piekrīt šiem Pirkuma un pārdošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot, nepārkāpjot Lietuvas Republikas tiesību aktus.

  4. Pārdevēja tiesības un pienākumi.
  4.1. Pārdevējs apņemas radīt visus nosacījumus, lai Pircējs varētu pareizi izmantot e-veikalu.
  4.2. Ja Pircējs mēģina apdraudēt Pārdevēja e-veikala stabilitāti un drošību vai pārkāpj savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja piekļuvi e-veikalam vai izņēmuma gadījumos atcelt Pircēja reģistrāciju.
  4.3. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības uz privātumu attiecībā uz Pircēja personisko informāciju, kas norādīta e-veikala reģistrācijas veidlapā.
  4.4. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi.

  5. Preču pasūtīšana, cenas, maksāšanas procedūra, termiņi.
  5.1. E-veikalā Pircējs var iepirkties 7 dienas nedēļā.
  5.2. Līgums stājas spēkā no brīža, kad Pircējs noklikšķina uz pogas “Apstiprināt pasūtījumu”, un Pārdevējs, saņemot pasūtījumu, to apstiprina – nosūta apstiprinājuma vēstuli uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.
  5.3. Preču cenas e-veikalā ir norādītas euro, ieskaitot PVN.
  5.4. Pircējs par preci maksā vienā no šādiem veidiem:
  5.4.1. apmaksājot e-pastā saņemto bankas rēķinu – tā ir priekšapmaksa, izmantojot Pircēja bankas sistēmu. Lai izmantotu šo maksājuma veidu, Pircējam jāaizpilda e-pasta adreses sadaļa. Pircējs pārskaita naudu uz e-veikala bankas kontu. Par datu drošību šajā gadījumā atbild attiecīgā banka, savukārt visi naudas darījumi notiek ar bankas e-risinājuma starpniecību; banku sistēmā.

  5.4.2. maksājums ar bankas pārskaitījumu – avansa maksājums. Pircējs pēc pasūtījuma izdrukāšanas dodas uz tuvāko bankas filiāli un pārskaita naudu uz e-veikala bankas kontu.
  5.5. Pircējs apņemas nekavējoties samaksāt par preci. Tikai saņemot samaksu par precēm, sākas preču pasūtījuma veidošana un sāk skaitīt preču piegādes termiņu.
  5.6. Minimālā pasūtījuma summa – 10 EUR
  5.7. E-veikalā www.marcopol24.lt norādītās cenas ir spēkā tikai tiešsaistē veiktajiem pirkumiem.

  6. Preču piegāde.
  6.1. Pircējs, izvēloties piegādes pakalpojumu pasūtījuma laikā, apņemas norādīt precīzu piegādes vietu.
  6.2. Pircējs apņemas preci pieņemt pats. Gadījumā, ja Pircējs pats nespēj pieņemt preci, un prece tiek piegādāta norādītajā adresē, Pircējam nav tiesību izteikt pretenzijas Pārdevējam par preces piegādi nepareizai personai. 6.3. Preces piegādā Pārdevējs vai Pārdevēja pilnvarots pārstāvis (kurjers).
  6.4. Pārdevējs piegādā preces Pircējam saskaņā ar preču aprakstos norādītajiem noteikumiem. Šie noteikumi ir provizoriski un neattiecas uz gadījumiem, kad nepieciešamās preces nav pārdevēja noliktavā, un Pircējs ir informēts par pasūtīto preču iztrūkumu. Tajā pašā laikā Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties neparedzētu apstākļu dēļ, kas ir ārpus Pārdevēja kontroles. Šajā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par preču piegādes noteikumiem.
  6.5. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ, vai tādu apstākļu dēļ, kas ir ārpus Pārdevēja kontroles.
  6.6. Pircējam nekavējoties jāinformē Pārdevējs, ja sūtījums piegādāts atvērtā vai citādi bojātā iepakojumā, ja sūtījumā ir nepasūtītas preces vai to nepareizs daudzums, nepilnīgs preču sortiments.
  6.7. Ja Pircējs piegādes laikā pamana jebkādus iepakojuma bojājumus, viņam tas jānorāda kurjera sniegtajā piegādes dokumentā vai jāsastāda atsevišķs ziņojums par bojājumu. Pircējam tas jādara kurjera klātbūtnē.

  7. Produkta kvalitāte, garantijas.
  7.1. Informāciju par e-veikalā pārdotajām precēm norāda vispārīgi katras preces aprakstā.
  7.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka e-veikala preces var neatbilst preču faktiskajam izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotā monitora īpašību dēļ.
  7.3. Pārdevējs uz noteiktu laiku sniedz kvalitātes garantiju atsevišķiem preču veidiem, kuru konkrētais termiņš un citi nosacījumi ir precizēti šo preču aprakstos.
  7.4. Ja Pārdevējs nenodrošina kvalitātes garantiju atsevišķiem preču veidiem, ir spēkā attiecīgajos tiesību aktos noteiktais garantijas laiks.

  8. Preču atgriešana un apmaiņa.
  8.1. Pārdoto preču trūkumi tiek novērsti, tiek aizstātas nekvalitatīvas preces un atdotas saskaņā ar Lietuvas Republikas 2001. gada ekonomikas ministra rīkojumu. 29. jūnijs ar kārtas Nr. 217 “Par preču atgriešanas un apmaiņas noteikumu apstiprināšanu”, kas apstiprināti ar Preču atgriešanas un apmaiņas noteikumiem, izņemot gadījumus, kad līgumu nevar izbeigt saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem (kad līgums ir par higiēnas preču pārdošanu: //www.vältojucentras.lt/istatymas.php? id = 1038, “Nepārtikas preču atgriešanas un apmaiņas īpašības” 18. pozīcija.). Naudu par atpakaļ nosūtītajām precēm pārskaita tikai uz maksātāja bankas kontu.
  8.2. Atgriezt preci (- es) saskaņā ar 8.1. panta punktu Pircējs var 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no dienas, kad preces piegādātas Pircējam, informējot Pārdevēju pa kontaktinformācijas sadaļā norādītajiem saziņas līdzekļiem, norādot atpakaļ nosūtīto preču nosaukumu, pasūtījuma numuru un atdošanas iemeslus.
  8.3. Atdodot preces, Pircējam ir nepieciešams ievērot šādus nosacījumus:
  8.3.1. atgrieztajai precei jābūt oriģinālajā, tīrā iepakojumā;
  8.3.2. prece nedrīkst būt bojāta;
  8.3.3. prece nedrīkst būt lietota, tā nedrīkst zaudēt savu komerciālo izskatu (neskartas etiķetes, aizsargplēves u. t. t.) (šo pozīciju nepiemēro, ja tiek atgriezts bojāts produkts);
  8.3.4. atgrieztajai precei jābūt tādā pašā konfigurācijā, kādā Pircējs to ir saņēmis;
  8.3.5. atgriežot preces, ir nepieciešams pievienot pirkumu apstiprinošu dokumentu.
  8.4. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neizpilda 8. 3. pantā noteiktos atgriešanas nosacījumus.
  8.5. Atdodot nepareizo un/vai bojāto produktu, Pārdevējs apņemas ņemt atpakaļ šādas preces un aizstāt tās ar līdzīgām piemērotām precēm.
  8.6. Ja Pārdevējam nav aizvietošanai piemērotas preces, Pircējam atmaksā samaksāto summu, neiekļaujot cenu par piegādi.

  9. Pircēja un Pārdevēja atbildība.
  9.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par Pircēja sniegto personas datu pareizību. Ja Pircējs neiesniedz precīzus personas datus reģistrācijas veidlapā, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām, kas izriet no tā, un iegūst tiesības pieprasīt atlīdzību par tiešajiem zaudējumiem, kas radušies no Pircēja.
  9.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo e-veikalu.
  9.3. Reģistrēts Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu nenodošanu trešajām personām. Ja e-veikala sniegtos pakalpojumus izmanto e-veikalam piesaistīta trešā persona, izmantojot Pircēja pieteikšanās informāciju, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.
  9.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neraugoties uz Pārdevēja ieteikumiem un Pircēja pienākumiem, nav iepazinies ar šiem noteikumiem, lai gan viņam šāda iespēja tika dota.
  9.5. Ja Pārdevēja e-veikals satur saites uz e-veikalu ziņojumiem no citiem uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām vai privātpersonu vietnēm, Pārdevējs nav atbildīgs par tur izvietoto informāciju vai veiktajām darbībām, neuztur, nekontrolē un nepārstāv šīs tīmekļa vietnes un personas.
  9.6. Bojājumu gadījumā vainīgā Puse tieši atlīdzina otrai Pusei.

  10. Mārketings un informācija.
  10.1. Pārdevējs var izmantot e-veikalu pēc saviem ieskatiem, lai rīkotu dažādas akcijas.
  10.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa paziņojuma, mainīt akciju nosacījumus, kā arī tos atcelt. Jebkura akciju noteikumu un nosacījumu maiņa vai atcelšana ir spēkā tikai iepriekš, t. i., no to izpildes brīža. 10.3. Pārdevējs nosūta visus paziņojumus, izmantojot Pircēja reģistrācijas veidlapā norādītos saziņas līdzekļus. 10.4. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus Pārdevējam nosūta e-veikalam pa tālruni un e-pastu, kas norādīts e-veikala sadaļā “Kontakti”.
  10.5. Pārdevējs nav atbildīgs, ja Pircējs nesaņem nosūtīto informāciju vai apstiprinājuma ziņojumus dēļ interneta pieslēgumu, e-pasta pakalpojumu sniedzēju tīkla traucējumiem.

  11. Nobeiguma noteikumi.
  11.1. Preču iegādes un izpārdošanas noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem un tiesību aktiem.
  11.2. Visus strīdus, kas rodas, īstenojot šo līgumu, risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek izšķirti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem.