Atgriešanas nosacījumi

 • E-veikala pārdoto preču atgriešanas termiņi.


  1. Pircējam ir tiesības bez noteikta iemesla atteikties no preču pārdošanas līguma, par to paziņojot Pārdevējam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces piegādes dienas uz e-pasta adresi info@marcopol24.lt. Šīs tiesības var izmantot tikai Pircējs, kurš saskaņā ar Lietuvas Republikas Likumu par patērētāju aizsardzību ir atzīts par patērētāju, t. i., fiziska persona, kas meklē vai slēdz līgumus nolūkos, kas nav saistīti ar savu uzņēmējdarbību, tirdzniecību, amatniecību vai profesiju.
  2. Saņemot preces atpakaļ, jāievēro šādi nosacījumi: 1. Atgrieztajām precēm jābūt oriģinālajā, kārtīgā iepakojumā; Pircējas nedrīkst bojāt preces; produktam nedrīkst būt lietots vai zaudējis tā komerciālo izskatu (neskartas etiķetes, aizsargplēve u. t. t.) (šo punktu nepiemēro, ja tiek atgriezts bojāts produkts); atpakaļ nosūtītajām precēm jābūt tādā pašā konfigurācijā, kādā pircējs tās ir saņēmis; atdodot preces, jāuzrāda tās iegādes dokumentu.
  3. Ja Pārdevējam nav aizvietošanai piemērotas preces, Pircējam atmaksā samaksāto summu, neiekļaujot cenu par piegādi.
  4. Preces ar trūkumiem vai iztrūkstošas preces. Pircējs, kurš vēlas iesniegt sūdzību par bojātu vai nepilnīgu produktu, to var izdarīt pa e-pastu info@marcopol24.lt
  5. Iesniedzot sūdzību, Pircējam jānorāda: 1. Preču kārtas Nr.; 2. Preces fotogrāfija, bojātās vietas fotogrāfija (ja tas ir mehānisks bojājums un ir iespēja to nofotografēt); 3. Produkta iepakojuma attēls; 4. Produkta defekta vai defekta pazīmes apraksts vai jānorāda trūkstošo daļu.
  6. Iesniedzot sūdzību, Pircējam jānorāda, kā viņš vēlas, lai prasība tiktu atrisināta: 1. Bojāto produktu lūdz aizstāt ar kvalitatīvu produktu; 2. Pieprasa papildināt nepilnīgo produktu ar trūkstošajiem komponentiem; 3. Lūdz atdot samaksāto naudu.
  Mēs labprāt atbildēsim uz visiem jūsu jautājumiem pa e-pastu: info@marcopol24.lt