Pistoletinės montavimo putos Mega 65 L 880 ml

 • Pistoletinės montavimo putos Mega 65 L 880 ml

  Kodas: 19564

  Montavimo putos Mega 65 L 

 • Šioms putoms būdingas puikus išsiplėtimas, didelė šiluminė varža, aukštos izoliacijos savybės, geras sukibimas su tipinėmis statybinėmis medžiagomis. Putos atsparios pelėsiams ir grybams. Žieminė versija skirta naudoti esant žemai temperatūrai nuo -10 °C.

  Paprastai poliuretano putoms būdingas puikus išsiplėtimas, o sukietėjusios jos turi labai geras izoliacines savybes. Jos puikiai prisitvirtina prie daugumos statybinių medžiagų ir paviršių. Kietėjimas įvyksta absorbuojant oro drėgmę. Esant sauso oro ir žemos temperatūros sąlygoms, kai oro drėgmė yra maža, užsandarinus siūles putomis, šią vietą reikėtų aprūpinta drėgme. Sukietėjusios putos nėra atsparios UV spindulių poveikiui – todėl būtina apdorotą vietą saugoti nuo UV. 

   

  Techniniai duomenys:
  Garso izoliacija: iki 61dB
  Šilumos laidumo koeficientas: 0,038W/mK
  Darbinė/pagrindo temperatūra: nuo -10 iki + 30 °C (optimali +20°C)
  Skardinės temperatūra: + 20 °C
  Plėvelės susidarymo laikas: nuo 4 iki 8 minučių (esant 20 °C ir RH 60%)
  Pirminio apdorojimo laikas: 45 min. (esant 20 °C, RH 90%)
  Pilno sukietėjimo laikas: 24 valandos
  Šiluminė varža (po sukietėjimo): nuo -50 °C iki +90 °C
  Degumo klasė: B3 pagal DIN4102
  Talpa: iki 65 litrų 

   

  NAUDOJIMO PASKIRTIS:
  PVC, medinių ir aliuminio langų ir durų sandarinimas ir montavimas; palangių ir laiptų montavimas; centrinio šildymo, vandens ir kanalizacijos sistemų šilumos izoliacija, kabelių pralaidų sandarinimas; stogų ir plokščių stogų šilumos izoliacija; šilumos izoliacijos angų užpildymas (pastato šiltinimo darbai).


  NAUDOJIMO BŪDAS:
  Kruopščiai nuvalykite ir nuriebalinkite darbinį paviršių. Šaltuoju sezonu pašalinkite šerkšną nuo paviršiaus. Prieš naudodami įsitikinkite, kad skardinė yra pliusinės temperatūros (+20 °C). Darbinį paviršių sudrėkinkite vandeniu, pvz., purkštuvo pagalba. Gerai sukratykite skardinę apie 30 sekundžių, kad kruopščiai išmaišytumėte ingredientus. Prie skardinės prisukite aplikatorių (pistoletą), laikydami skardinę dugnu į viršų, išspauskite reikiamą masės kiekį. Angos užpildomos iki 60% apimties, platesnius nei 4 cm plyšius pildoma palaipsniui, t. y. sluoksniais, kiekvienas sluoksnis turi būti sudrėkintas vandeniu, pvz., purkštuvo pagalba. Po sukietėjimo putų perteklius pašalinamas mechaniškai (pvz., peiliu). Visiškai sukietėjus putoms, reikėtų apsaugokite jas nuo UV spindulių silikono mase, tinku, dažais..


  Laikymas:
  Produktas turi būti laikomas uždarytame originaliame inde vertikalioje padėtyje sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje +5 °C iki +35 °C temperatūroje (rekomenduojama kambario temperatūra). Laikyti ir naudoti iki galiojimo pabaigos datos, nurodytos pakuotės apačioje. Laikymo temperatūra: nuo + 5 °C iki + 35 °C – rekomenduojama laikyti kambario temperatūroje.


  ĮSPĖJIMAI IR DARBUOTOJŲ SVEIKATOS IR SAUGOS NURODYMAI:
  Sudėtyje yra izocianatų, C14-C17 chloralkanų, tris (2-chlor-1-metiletilfosfato). Pavojų frazės: H222: Ypač degus aerozolis. H229: Slėginis indas. Gali sprogti nuo karščio. H315: Dirgina odą. H317: Gali sukelti alerginę odos reakciją. H319: Sukelia smarkų akių dirginimą. H332: Kenksminga įkvėpus. H334: Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą. H335: Gali dirginti kvėpavimo takus. H351: Įtariama, kad sukelia vėžį. H362: Gali pakenkti žindomam vaikui. H373: Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. H410: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
  Atsargumo frazės: P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P251: Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. P260: Neįkvėpti dujų/garų. P271: Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280: Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P302+P352: PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens kiekiu. P304+P340: ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P410+P412: Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122°F temperatūroje.
  Informacija apie pavojų: Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją. Būtina perskaityti gamintojo instrukcijas. Jei reikia, kreipkitės į gydytoją, parodykite talpyklą ar etiketę. Sudėtyje yra slėgio turinčių dujų; šildomas gali sprogti. Nepurkškite ant atviros liepsnos ar kito uždegimo šaltinio. Turinį/talpyklą išmeskite į/laikantis nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Šio produkto vartojimas žmonėms, alergiškiems diizocianatams, gali sukelti alergines reakcijas. Žmonės, kenčiantys nuo astmos, egzemos ar kitų odos ligų, turėtų vengti odos kontakto su šiuo produktu. Šis produktas neturėtų būti naudojamas blogos ventiliacijos sąlygomis, išskyrus atvejus, kai dėvima apsauginė kaukė su dujų filtru (pvz., A1 tipas pagal standartą EN 14387). Naudokite apsaugines pirštines pagal EN 374, apsauginius drabužius pagal EN 13034, akių apsaugą pagal EN 167, veido apsaugą pagal EN 166. Išsamią informaciją apie saugą pateikta Medžiagų saugos duomenų lape (MSDS).


  VALYMAS:
  Nesukietėjusias putas galima pašalinti „TitaniumPRO” putoms specialiais skirta valymo priemone, sukietėjusias putas - tik mechaniškai.
  Techniniai parametrai:
  Pagrindo temperatūra: -10°C / +30°C)
  Laikymo temperatūra: (+5°C / +35°C)
  Šiluminė varža (po sukietėjimo): (-50°C / +90°C)
  Plėvelės susidarymo laikas: nuo 4 iki 8 minučių. Pilno sukietėjimo laikas: 24 valandos 

   

  Realios prekės išvaizda gali šiek tiek skirtis nuo esančios nuotraukoje. Prekės, kurias gausite, gali būti kitokioje pakuotėje bei kitokios išvaizdos ar formos. Informacija produkto aprašyme, kuri pateikiama elektroninėje parduotuvėje, yra bendro pobūdžio, todėl nėra tapati informacijai, nurodomai ant produkto pakuotės. Ant produkto pakuotės nurodoma informacija yra išsamesnė ir gali šiek tiek skirtis nuo informacijos, nurodomos elektroninėje parduotuvėje pateiktų prekių aprašymuose. Visada rekomenduojame perskaityti ir vadovautis informacija, esančia ant prekės pakuotės.