Techninis HV varžtų rinkinio aprašymas

HV rinkinių darbinė apkrova ir sukimo momentas

Techninis HV rinkinio aprašymas

Kompresinis rinkinys – apima varžtą, veržlę ir dvi poveržles

  • karšto cinkavimo / hot-dip galv (HDG).

Kompresiniams sujungimams turi būti naudojami HV varžtai (pagal EN 14399-4 varžtą ir veržlę ir EN 14399-6 poveržlę x2).

Reikšmingi skirtumai tarp PN-EN, PN ir DIN:

Šiuo metu įtempimo ilgis matuojamas pagal PN-EN 14399

tarp varžto galvutės ir veržlės – pagal DIN 6914/5/6 ilgį

spaustukas matuojamas tarp dviejų poveržlių.

 

HV rinkinio charakteristikos

Padidinta sraigtinė galvutė

  • Dėl įtempimo medžiagos jis sumažina slėgį – suspaudimo jėga palaikoma visą gyvavimo ciklą.

Karštas cinkavimas

  • Apsauga nuo korozijos, užtikrinanti apsaugą net ir agresyviomis sąlygomis ilgą laiką
  • Cinko sluoksnio storis nuo 50 iki 70 μm

Gamyklinis veržlės padengimas riebalais su molibdeno disulfidu – MoS2

Rinkinio klasė – K1

Rinkinius galima pristatyti pagal vieną iš lentelėje nurodytų kategorijų. Ki, km ir Vk koeficientų vertės turėtų būti nurodytos atitinkamuose produktų standartuose arba prie pristatymo partijos pridedamuose dokumentuose.

 

K kategorija

Informacija, pridedama prie CE ženklo

K0

Koeficiento k testų nėra

K1

Atskirų k1 reikšmių testų apimtis

K2

Vidutinės km vertės nustatymas
Variacijos Vk koeficientas

 

Pristatymo sąlygos

HV varžtų komplektai pristatomi komplektuose.

Draudžiama naudoti papildomas tepimo dangas, nes tai keičia suspaudimo jėgą ir gali sukelti surinkimo klaidas. HV suspaustkų jungčių rinkiniai labai jautrūs skirtumams, atsirandantiems dėl gamybos ir tepimo, todėl labai svarbu, kad visi rinkinio komponentai būtų pagaminti iš vieno gamintojo ir pristatomi originalioje pakuotėje.

 

HV varžtų rinkinių priveržimo metodai

HV varžtai priveržiami sukdami veržlę, kol pasiekiama reikiama suspaudimo jėga. Tai galima atlikti kontroliuojant sukimo momentą, sukimosi impulsą arba deformacijos metodą (veržlės posūkio kampas). Montavimas atliekamas naudojant standartinius tvirtinimo įrankius – sukimo momento raktus, kurie turi būti kalibruojami kartą per metus.

Jei specifikacijoje nenurodyta kitaip, pagal EN 1993-1-8 apskaičiuojama minimalios suspaudimo jėgos Fp, C vertė pagal formulę:

Fp, C = 0,7 fubAs

kur:

fub – nominalus sraigtinės medžiagos tempiamasis stipris,

As – Aktyvaus varžto skerspjūvio plotas

Prielaidos

Jungčių suspaudimas naudojamas dėl atsparumo slydimui, nuovargio, seisminio poveikio, kokybės gerinimo (pvz., Ilgaamžiškumo) arba surinkimo tikslais. Žr. 1 lentelę.

1 Lentelė. Suspaudimo jėgos vertė FP,

Varžto klasė

Varžtų sriegio žymėjimas

M12

M16

M20

M22

M24

M27

M30

M36

10.9

59kN

110 kN

172 kN

212kN

247kN

321kN

393kN

572kN

 

Galima naudoti visus žemiau pateiktų varžtų priveržimo būdus, išskyrus atvejus, kai specifikacijoje nustatomi jų naudojimo apribojimai. Priklausomai nuo sugriežtinimo metodo, pagal 2 lentelę naudojami atitinkami K klasės varžtų mazgai (kalibruojant pagal pristatymo sąlygas).

2 Lentelė. K-Klasės, priklausomai nuo užsukimo metodo

Priveržimo metodas

K-klasė

Reguliuojamo sukimo momento metodas

K2

Kombinuotas metodas

K2 arba K1

HRC metodas

K0 tik su HRD arba K2 veržle

Tiesioginės įtampos indikatorių metodas (DTI)

K2, K1 arba K0

 

Prieš suspaudžiant sujungtas dalis reikia suderinti, o atskirų grupių varžtai priveržti pagal poreikį, kad jungtys, esančios kontakte, neviršytų 2 mm.

Reguliuojamo sukimo momento metodas pagal EN ISO 6789

Visuose kontroliuojamo sukimo momento etapuose naudojami sukimo momento raktai turi atitikti ± 4% tikslumą pagal EN ISO 6789. Veržliarakčiai yra kontroliuojami pagal EN ISO 6789, o pneumatiniai veržliarakčiai tikrinami, kai keičiasi kabelio ilgis. Pirmąjį kombinuoto metodo žingsnį naudojamiems sukimo momento raktams reikalingas ± 10% tikslumas ir patikrinimas kartą per metus.

Naudojant reguliuojamą sukimo momentą, po kelių dienų galima sugriežtinti.

Aukšto stiprumo varžtai, skirti suspaudimui, naudojami su gamintojo taikomu tepalu, nebent taikoma DTI metodas arba kitos procedūros.

Sraigtinis rinkinys, sugriežtintas iki minimalaus suspaudimo lygio ir tada atsuktas, netinkamas pakartotiniam naudojimui ir turi būti išmestas.

Rekomenduojamos sukimosi momento vertės

Rekomenduojama sukimo momento vertė Mr, I, reikalinga norint gauti minimalią minimalią suspaudimo jėgą Fp,C, nustatoma kiekvienam varžtų rinkinio tipui:

Vertės, nustatytos pagal k klasę, kurią suteikia jungties gamintojas pagal atitinkamą EN dalį 14399:

  1. Mr, 1 = kmdFp, C kur km K1 k-klasei
  2. Mr, 2 = kmdFp, C kur km K2 k-klasei

d – varžto skersmuo

km – gamintojo nurodyta pakuotės verte

Mr, 1 – pirmojo etapo momentas

Mr, 2 – antrojo etapo momentas

Rinkiniai turi būti priveržti atitinkamu veikimo diapazonu. Galima naudoti rankinius arba mechaninius raktus. Pirmajame tvirtinimo etape galima naudoti smūgio veržliarakčius.

Priveržimas valdomu sukimo momento metodas susideda iš šių etapų:

  1. Pirmasis etapas – raktas nustatomas 0,75 Mr, 1 momentui, kur Mr, 1 = Mr, 2 lub Mr, test

Pirmajame etape visi jungties varžtai įtempiami prieš pradedant antrąjį priveržimo žingsnį (žr. 3 lentelę).

  1. Antrasis etapas – raktas nustatomas 1,10 Mr, 1 momentui, kur Mr, 1 = Mr, 2 lub Mr, test

Santykis 1,10 – Mr, 2 atitinka vertę (1+ 1,65 Vk), kur Vk = 0,06 K2 klasei (žr. 3 lentelę).

3 lentelė – Užsukimo momento vertės, priklausomai nuo K koeficiento

 

Varžto žymėjimas HV

Kombinuotas metodas K1

Kontroliuojamo momento metodas K2

Pirmasis etapas

Antrasis etapas

Pirmasis etapas

Antrasis etapas

0,75 Mr2

Sukimosi kampas

0,75 Mr2

1.1 Mr2

M12

69

Sukimosi kampas turi būti nustatomas pagal 4 lentelę ir varžto tvirtinimo ilgį.

Pastaba: poveržlių storis turi būti pridedamas prie tvirtinimo ilgio.

69

101

M16

171

171

251

M20

334

334

490

M22

455

455

667

M24

578

578

847

M27

846

846

1239

M30

1149

1149

1683

M36

2007

2007

2941

 

Kombinuotas metodas

Priveržimai derinimo metodu susideda iš dviejų etapų:

  1. Pirmasis priveržimo žingsnis, naudojant sukimo momento raktą su tinkamu naudingu diapazonu. Raktas nustatomas maždaug 0,75 Mr, 1 momentui, kur Mr, 1 = Mr, 2 arba Mr, test. Pirmajame etape visi jungties varžtai įtempiami prieš prasidedant antram tvirtinimo etapui.

Mr, 1 vertę galima apytiksliai nustatyti pagal formulę Mr, 1 = 0,13 d Fp, C, jei nenurodyta kitaip.

  1. Antrasis įtempimo etapas, kuriame atliekamas papildomas sukamojo sraigto dalies sukimas. Veržlės padėtis, palyginti su varžto koto sriegiu, nustatoma po pirmojo suveržimo etapo, naudojant pieštuką, kad būtų galima lengvai nustatyti tikslinį veržlės sukimą. Antrajame įtempimo etape papildoma veržlė sukama pagal 4 lentelėje nurodytą vertę, jei nenurodyta kitaip.

4 LENTELĖ SUKIMOSI MOMENTAS K1 KOEFICIENTUI KOMBINUOTAME METODE

 

Bendras sujungtų dalių vardinis storis „t“ (įskaitant visus tarpiklius ir poveržles) d = varžto skersmuo

Papildomas sukimas per antrąjį sutvirtinimo etapą (10,9 klasės varžtai)

Laipsniai

Viso sukimosi dalis

t <2 d

 

60

 

1/6

 

2d ≤ t < 6 d

90

1/4

6d ≤ t ≤ 10 d

120

1/3

Jei plotas po varžto galvute arba veržle nėra statmenas varžtų ašiai, būtinas sukimosi kampas nustatomas remiantis bandymais.