Techninis HV varžtų rinkinio aprašymas

 • HV rinkinių darbinė apkrova ir sukimo momentas

  Techninis HV rinkinio aprašymas

  Kompresinis rinkinys – apima varžtą, veržlę ir dvi poveržles

  • karšto cinkavimo / hot-dip galv (HDG).

  Kompresiniams sujungimams turi būti naudojami HV varžtai (pagal EN 14399-4 varžtą ir veržlę ir EN 14399-6 poveržlę x2).

  Reikšmingi skirtumai tarp PN-EN, PN ir DIN:

  Šiuo metu įtempimo ilgis matuojamas pagal PN-EN 14399

  tarp varžto galvutės ir veržlės – pagal DIN 6914/5/6 ilgį

  spaustukas matuojamas tarp dviejų poveržlių.

   

  HV rinkinio charakteristikos

  Padidinta sraigtinė galvutė

  • Dėl įtempimo medžiagos jis sumažina slėgį – suspaudimo jėga palaikoma visą gyvavimo ciklą.

  Karštas cinkavimas

  • Apsauga nuo korozijos, užtikrinanti apsaugą net ir agresyviomis sąlygomis ilgą laiką
  • Cinko sluoksnio storis nuo 50 iki 70 μm

  Gamyklinis veržlės padengimas riebalais su molibdeno disulfidu – MoS2

  Rinkinio klasė – K1

  Rinkinius galima pristatyti pagal vieną iš lentelėje nurodytų kategorijų. Ki, km ir Vk koeficientų vertės turėtų būti nurodytos atitinkamuose produktų standartuose arba prie pristatymo partijos pridedamuose dokumentuose.

   

  K kategorija

  Informacija, pridedama prie CE ženklo

  K0

  Koeficiento k testų nėra

  K1

  Atskirų k1 reikšmių testų apimtis

  K2

  Vidutinės km vertės nustatymas
  Variacijos Vk koeficientas

   

  Pristatymo sąlygos

  HV varžtų komplektai pristatomi komplektuose.

  Draudžiama naudoti papildomas tepimo dangas, nes tai keičia suspaudimo jėgą ir gali sukelti surinkimo klaidas. HV suspaustkų jungčių rinkiniai labai jautrūs skirtumams, atsirandantiems dėl gamybos ir tepimo, todėl labai svarbu, kad visi rinkinio komponentai būtų pagaminti iš vieno gamintojo ir pristatomi originalioje pakuotėje.

   

  HV varžtų rinkinių priveržimo metodai

  HV varžtai priveržiami sukdami veržlę, kol pasiekiama reikiama suspaudimo jėga. Tai galima atlikti kontroliuojant sukimo momentą, sukimosi impulsą arba deformacijos metodą (veržlės posūkio kampas). Montavimas atliekamas naudojant standartinius tvirtinimo įrankius – sukimo momento raktus, kurie turi būti kalibruojami kartą per metus.

  Jei specifikacijoje nenurodyta kitaip, pagal EN 1993-1-8 apskaičiuojama minimalios suspaudimo jėgos Fp, C vertė pagal formulę:

  Fp, C = 0,7 fubAs

  kur:

  fub – nominalus sraigtinės medžiagos tempiamasis stipris,

  As – Aktyvaus varžto skerspjūvio plotas

  Prielaidos

  Jungčių suspaudimas naudojamas dėl atsparumo slydimui, nuovargio, seisminio poveikio, kokybės gerinimo (pvz., Ilgaamžiškumo) arba surinkimo tikslais. Žr. 1 lentelę.

  1 Lentelė. Suspaudimo jėgos vertė FP,

  Varžto klasė

  Varžtų sriegio žymėjimas

  M12

  M16

  M20

  M22

  M24

  M27

  M30

  M36

  10.9

  59kN

  110 kN

  172 kN

  212kN

  247kN

  321kN

  393kN

  572kN

   

  Galima naudoti visus žemiau pateiktų varžtų priveržimo būdus, išskyrus atvejus, kai specifikacijoje nustatomi jų naudojimo apribojimai. Priklausomai nuo sugriežtinimo metodo, pagal 2 lentelę naudojami atitinkami K klasės varžtų mazgai (kalibruojant pagal pristatymo sąlygas).

  2 Lentelė. K-Klasės, priklausomai nuo užsukimo metodo

  Priveržimo metodas

  K-klasė

  Reguliuojamo sukimo momento metodas

  K2

  Kombinuotas metodas

  K2 arba K1

  HRC metodas

  K0 tik su HRD arba K2 veržle

  Tiesioginės įtampos indikatorių metodas (DTI)

  K2, K1 arba K0

   

  Prieš suspaudžiant sujungtas dalis reikia suderinti, o atskirų grupių varžtai priveržti pagal poreikį, kad jungtys, esančios kontakte, neviršytų 2 mm.

  Reguliuojamo sukimo momento metodas pagal EN ISO 6789

  Visuose kontroliuojamo sukimo momento etapuose naudojami sukimo momento raktai turi atitikti ± 4% tikslumą pagal EN ISO 6789. Veržliarakčiai yra kontroliuojami pagal EN ISO 6789, o pneumatiniai veržliarakčiai tikrinami, kai keičiasi kabelio ilgis. Pirmąjį kombinuoto metodo žingsnį naudojamiems sukimo momento raktams reikalingas ± 10% tikslumas ir patikrinimas kartą per metus.

  Naudojant reguliuojamą sukimo momentą, po kelių dienų galima sugriežtinti.

  Aukšto stiprumo varžtai, skirti suspaudimui, naudojami su gamintojo taikomu tepalu, nebent taikoma DTI metodas arba kitos procedūros.

  Sraigtinis rinkinys, sugriežtintas iki minimalaus suspaudimo lygio ir tada atsuktas, netinkamas pakartotiniam naudojimui ir turi būti išmestas.

  Rekomenduojamos sukimosi momento vertės

  Rekomenduojama sukimo momento vertė Mr, I, reikalinga norint gauti minimalią minimalią suspaudimo jėgą Fp,C, nustatoma kiekvienam varžtų rinkinio tipui:

  Vertės, nustatytos pagal k klasę, kurią suteikia jungties gamintojas pagal atitinkamą EN dalį 14399:

  1. Mr, 1 = kmdFp, C kur km K1 k-klasei
  2. Mr, 2 = kmdFp, C kur km K2 k-klasei

  d – varžto skersmuo

  km – gamintojo nurodyta pakuotės verte

  Mr, 1 – pirmojo etapo momentas

  Mr, 2 – antrojo etapo momentas

  Rinkiniai turi būti priveržti atitinkamu veikimo diapazonu. Galima naudoti rankinius arba mechaninius raktus. Pirmajame tvirtinimo etape galima naudoti smūgio veržliarakčius.

  Priveržimas valdomu sukimo momento metodas susideda iš šių etapų:

  1. Pirmasis etapas – raktas nustatomas 0,75 Mr, 1 momentui, kur Mr, 1 = Mr, 2 lub Mr, test

  Pirmajame etape visi jungties varžtai įtempiami prieš pradedant antrąjį priveržimo žingsnį (žr. 3 lentelę).

  1. Antrasis etapas – raktas nustatomas 1,10 Mr, 1 momentui, kur Mr, 1 = Mr, 2 lub Mr, test

  Santykis 1,10 – Mr, 2 atitinka vertę (1+ 1,65 Vk), kur Vk = 0,06 K2 klasei (žr. 3 lentelę).

  3 lentelė – Užsukimo momento vertės, priklausomai nuo K koeficiento

   

  Varžto žymėjimas HV

  Kombinuotas metodas K1

  Kontroliuojamo momento metodas K2

  Pirmasis etapas

  Antrasis etapas

  Pirmasis etapas

  Antrasis etapas

  0,75 Mr2

  Sukimosi kampas

  0,75 Mr2

  1.1 Mr2

  M12

  69

  Sukimosi kampas turi būti nustatomas pagal 4 lentelę ir varžto tvirtinimo ilgį.

  Pastaba: poveržlių storis turi būti pridedamas prie tvirtinimo ilgio.

  69

  101

  M16

  171

  171

  251

  M20

  334

  334

  490

  M22

  455

  455

  667

  M24

  578

  578

  847

  M27

  846

  846

  1239

  M30

  1149

  1149

  1683

  M36

  2007

  2007

  2941

   

  Kombinuotas metodas

  Priveržimai derinimo metodu susideda iš dviejų etapų:

  1. Pirmasis priveržimo žingsnis, naudojant sukimo momento raktą su tinkamu naudingu diapazonu. Raktas nustatomas maždaug 0,75 Mr, 1 momentui, kur Mr, 1 = Mr, 2 arba Mr, test. Pirmajame etape visi jungties varžtai įtempiami prieš prasidedant antram tvirtinimo etapui.

  Mr, 1 vertę galima apytiksliai nustatyti pagal formulę Mr, 1 = 0,13 d Fp, C, jei nenurodyta kitaip.

  1. Antrasis įtempimo etapas, kuriame atliekamas papildomas sukamojo sraigto dalies sukimas. Veržlės padėtis, palyginti su varžto koto sriegiu, nustatoma po pirmojo suveržimo etapo, naudojant pieštuką, kad būtų galima lengvai nustatyti tikslinį veržlės sukimą. Antrajame įtempimo etape papildoma veržlė sukama pagal 4 lentelėje nurodytą vertę, jei nenurodyta kitaip.

  4 LENTELĖ SUKIMOSI MOMENTAS K1 KOEFICIENTUI KOMBINUOTAME METODE

   

  Bendras sujungtų dalių vardinis storis „t“ (įskaitant visus tarpiklius ir poveržles) d = varžto skersmuo

  Papildomas sukimas per antrąjį sutvirtinimo etapą (10,9 klasės varžtai)

  Laipsniai

  Viso sukimosi dalis

  t <2 d

   

  60

   

  1/6

   

  2d ≤ t < 6 d

  90

  1/4

  6d ≤ t ≤ 10 d

  120

  1/3

  Jei plotas po varžto galvute arba veržle nėra statmenas varžtų ašiai, būtinas sukimosi kampas nustatomas remiantis bandymais.