Varžtų atsparumas ir temperatūra

  • Atsparumas ir temperatūra

    Varžtų techninės charakteristikos keičiasi kylant temperatūrai.
    Žemiau esančioje lentelėje pateiktos vertės turėtų būti traktuojamos tik kaip nuoroda į dėl temperatūros padidėjimo sumažėjusią žemutinę plastiškumo ribą ReL arba sumažėjusią apatinę elastingumo ribą Rp0,2. Jos neturi būti traktuojamos kaip vykdytini reikalavimai.
    Mechaninės varžtų savybės, tokios kaip pvz., atsparumas, priklauso nuo temperatūros pokyčių. Lentelėje pateikiamos vertės ir atsparumo klasės turėtų būti traktuojamos tik kaip nuorodos, o ne kaip reikalavimai vykdytini dėl temperatūros padidėjimo sumažėjus žemutinei plastiškumo ribai ReL arba elastingumo ribai Rp0,2.