IZTURĪBA UN TEMPERATŪRA

  • Skrūvju tehniskais raksturojums mainās līdz ar temperatūras paaugstināšanos.
    Turpmāk tabulā norādītās vērtības jāņem vērā tikai kā norāde uz zemāko plastiskuma robežu, ko nosaka temperatūras pieaugums vai zemākā zemākā elastības robeža Rp0, 2. Tās nav uzskatāmas par izpildāmām prasībām.
    Skrūvju mehāniskās īpašības, piemēram, izturība, ir atkarīgas no temperatūras izmaiņām. Tabulā norādītās vērtības un pretestības klases jāuzskata tikai par vadlīnijām, nevis par prasībām, kas jāievēro, ja, paaugstinoties temperatūrai, pazeminās plastiskuma robeža ReL vai elastības robeža Rp0, 2.