Līme poliesterēnam THERMO FIX 750 ml

 • Līme poliesterēnam THERMO FIX 750 ml

  Kods: 637843
  Cena 697 ar PVN
  Prece ir noliktavā

  THERMO FIX poliesterēna līme

 • Thermo-Fix  vienas sastāvdaļas poliuretāna līme siltumizolācijas materiālu savienošanai. Izcils produkts EPS paneļu un poliesterēna paneļu virsmu līmēšanai ēķu modernizācijā un silumizolācijas darbos. & bdquo; Thermo-Fix & ldquo; līme var tikt izmantota lai pielīmētu EPS vai poliesterēna paneļus pie pamatu virsmas, kas ir pārklāta ar bitumena ūdensnecaurlaidīgiem materiāliem. Poliuretāna līme ir viegli lietojama. Siltumizolācijas loksne tiek pielīmēta perimetrā, nosedzot strēmeli gar perimetra malu 2 cm attālumā, un vienu strēmeli loksnes centrā. Siltumizolējot pamatus, paneļus jāpielīmē uzklājot vismaz 4 vertikālas strēmeles 3 cm platumā, uzturot vienādu attālumu starp tām. Poliuretāna līmju lietošana būtiski samazina darba slodzi un paātrina uzstādīšanas laiku.

  Thermo-Fix & ldquo; līme ir paredzēta EPS un putu plātņu līmēšanai pie betona, keramikas, silikāta, gāzbetona vai keramzīt betona pamatnēm. Līme ir piemērota bitumena ūdensnecaurlaidīga pārklājuma virsmu savienošanai. 

   

  Zemspiediena vienas sastāvdaļas poliuretāna līme & quot; TitaniumPRO THERMO-FIX & quot; ar aplikatoru poliesterēna paneļu līmēšanai, instalējot siltumizolāciju būvēs, izmantojot ETICS method, un priekš XPS un EPS paneļu līmēšanai pie pamatiem un virszemes būvju strukturālajiem elementiem, siltumizolējot pagrabu, u.c.


  IEZĪMES: < viegli un ērti lietojama; atļauj ātru siltumizolācijas darbu (sākotnējā salipe pēc 2 hours, pilna salipe pēc 24 hours), ļoti laba salipe ar bitumena virsmām (PMBC, savienoti bitumena pārklājumi) un dažādu minerālu virsmām; izcila salipe ar betonu, minerāliem, keramiku, apmestām virsmām, u.c.; izmantojama plašā temperatūru diapozonā.


  LIETOŠANA: Poliesterēna putu paneļu fiksēšanai priekš siltumizolācijas ar ETICS metodi. Poliuretāna līmes ir paredzētas polisterēna putu paneļu fiksēšanai pie būvju ārejām sienām (siltumizolācija), polisterēna flīžu līmēšanai, sienu paneļiem, logu palodžu instalācijai, siltumizolācijas spraugu pildīšanai. Poliuretāna līmēm ir izcilas salipes īpašības savienojot materiālus ar betonu, keremiku, koka virsmām, kā arī PVC un visu veidu polisterēniem, apmestām virsmām. Aptuveni divas stundas pēc līmes uzklāšanas, paneļi jau var tikt slīpēti un fiksēti ar tapām. Siltumizolācijas paneļu stiprināšana pie pamatiem: Poliuretāna līmes var arī tikt izmantotas virszemes būvju daļu izolācijai (pamatiem) izmantojot polisterēna putas (EPS) un ekstrudētas polisterēna putas (XPS) paneļos. Poliuretāna līmes labi līp pie betona, keramikas, kokmateriāliem, kā arī PVC un visu veidu polisterēniem, apmestām virsmām un bitumena masai un asfaltētām virsmām. 2 stundas pēc līmes uzklāšanas procesa sākuma notiek sākotnējais cietēšanas etaps, kad ir iespējams turpināt darbu saistītu paneļu fiksēšanu ar tapām. Līme pilnībā sacietē pēc 24 stundām.


  UZKLĀŠANAS PROCEDŪRA: Substrāta sagatave: Substrātam ir jābūt tīram, sausam, bez putekļiem, netīrumiem, eļļām, taukiem, krāsu atlikumiem, un citām lipšanu samazinošām daļiņām (īpaši pret līmes). Pirms līmes uzklāšanas, nepieciešams pārbaudīt līmvielas uz esošā pārklājuma, apmetuma, bitumena kārtām, atlupušās kārtas ir jānoņem. Kad polisterēna plātnes tiek līmētas pie zemas temperatūras, jāievēro uzmanība lai bāze uz kuras līme tiks uzklāta nav pārklājusies ar apsalumu, un jānotecia ūdens strūklas. Līmes tvertni vajadzētu uzsildīt līdz istabas temperatūrai (piemēram ievietojot tvertni siltā ūdēnī), atbilstošajā temperatūrā kārtīgi sakratīt 30 sekundes lai sajauktos visas sastāvdaļas. Pievienot aplikatoru (pistoli) pie tvertnes un izspiediet nepieciešamo daudzumu līmes turot tvertni ar dibenu uz augšu. Pievienojot tvertni pie pistoles, nepieciešams atvērt pistoles regulētājvārstu un spiest līmi nospiežot sviru. Vairāk kā 15 minūšu pārtraukuma gadījumā, pistoli var atstāt pieskrūvētu pie tvertnes līdz nākamajai lietošanas reizei. Ja virsma, uz kuras jāuzklāj substrāts, ir bitumena (parameteri nezināmi), ir vērts veikt lipības testu, jeb pielīmēt plāksni pie iepriekš sagatavotā substrāta, un pēc divām stundām pamēģināt to atdalīt. Bitumeno bāzi ir nepieciešams labi savienot, un visam mitrumam, kas ir uzkrājies tajā, ir jāiztvaiko. Pirms polisterēna paneļu līmēšanas ETICS siltumizolācijas sistēmās, sākotnējās strēmeles būtu jānostiprina pirms līmēt EPS paneļus, vai pamatu siltumizolācijas sistēmās, vai pamatus uzstādot, sakarā ar to, lai nodrošinātu stabilu atbalstu līmētajiem siltumizolācijas paneļiem, tiem vajadzētu būt atbalstītiem uz pamatu bāzes, un, ja iespējams, apstrādātiem ar smilšpapīru.
  Polisterēna paneļu savienošana ETICS sistēmās: Līme jāuzklāj uz polisterēna plāksnēm ar 3 cm diametra strēmelēm pa perimetru, ieturot attālumu no malām 2 cm, un vēl vienu līmes strēmeli jāuzklāj uz paneļa paralēli pa vidu. Attālums starp strēmelēm - 5 cm. Pēc līmes uzklāšanas, vajadzētu nogaidīt 3 minūtes (20 C temp.) Vai 7 minūtes (-5 C temp.), Tad pievienot paneli ar līmi pie siltumizolācijas sienas un pielāgot tā pozīciju ar garu lāpstiņu. Salīmēto paneļu izkārtojums var tikt pielāgots ar garu lāpstiņu līdz 6 minūtēm pēc uzlikšanas uz siltomizolācijas sienas. Pēc 2 stundām, paneļi var tikt slīpēti un tapoti. Aizpildiet spraugas un savienojuma vietas paneļos ar līmi. Kad pabeigts, notīriet taukaino pistoli ar mazgāšanas līdzekli. Darbu ar līmi nevajadzētu veikt lietū vai stiprā saulē.


  Siltumizolācijas paneļu līmēšana pie pamatiem:

  Uzklājiet līmi uz paneļa ar 3 cm diametru četrās strēmelēs, ievērojiet distanci 20-30 cm starp strēmelēm, un atstājiet aptuveni 3 cm lielu attālumu līdz paneļa malām (ja tiek lietoti paneļi, kas platāki par 100 cm, nepieciešams uzklāt lielāku daudzumu strēmeles). Pēc līmes uzklāšanas nogaidiet 3 minūtes (20 ° C) vai 7 minūtes (-5 ° C), un tad pievienojiet paneli ar līmi pie siltumizolācijas sienas, un pielāgojiet to ar lielas lāpstiņas palīdzību. Paneļu izkārtojums var tikt mainīts līdz 6 minūtēm pēc to instalācijas uz siltomizolācijas sienas. Izmantojiet papildus atbalstus uz paneļu stūriem līdz līme iesēžas (aptuveni 10-15 minūtes). Pēc 2 stunām, paneļi var tikt slīpēti un tapoti. Papildus mehāniski stiprinājumi ir jāzimanto plintusu zonā un gar ēkas malām. Aizpildiet spraugas un savienojuma vietas paneļos ar līmi. Kad pabeigts, notīriet taukaino pistoli ar mazgāšanas līdzekli. Darbu ar līmi nevajadzētu veikt lietū vai stiprā saulē. Neizmantojiet produktu nepārtrauktas ūdens iedarbības apstākļos, piemēram kā ūdens necaurlaidības darbos vai kanalizācijas darbos.


  BRĪDINĀJUMI UN DARBA VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS: Satur izocianātus, C14-C17 hloralkānus, trīs (2-hloro-1-metiletilfosfātus). H222: Viegli uzliesmojošs aerosols. H229: Augstspiediena tvertne. Var eksplodēt pie karstuma iedarbības. H315: Kairinošs ādai. H317: Var izraisīt alerģiskas ādas reakcijas. H319: Rada nopietnu acu kairinājumu. H332: Kaitīgs ieelpjot. H334: Var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai elpošanas grūtības ieelpošanas gadījumā. H335: Var izraisīt elpceļu kairinājumu. H351: Potenciāls kancerogēns. H362: Var būt kaitīgs ar krūti barojamiem bērniem. H373: Var izraisīt bojājumus orgāniem pie ilgstošas vai atkārtotas iedarbības. H410: Ļoti toksisks ūdens organsmiem ar ilgstošu efektu. P102: Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. P210: Uzglabāt atstatus no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātām liesmām, un citiem aizdedzes avotiem. Nesmēķēt. P251: Necaurdurt un nededzināt, pat pēc izmantošanas. P260: Neelpot gāzi / dūmus. P271: Lietot tikai ārtelpās vai labi vēdināmās telpās. P273: Izvairīties no novadīšanas apkārtējā vidē. P280: Valkāt aizsargcimdus / aizsargapģērbu / acu aizsardzību / sejas aizsardzību. P302 + P352: JA UZ ĀDAS: MAZGĀT AR LIELU DAUDZUMU ŪDENS. P304 + P340: JA IEELPOTS: Nogādāt upuri svaigā gaisā; nepieciešama ērta poza brīvai elpošanai. P305 + P351 + P338: JA ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tādas ir, un tas ir viegli izdarāms. Turpināt acus skalošanu. P410 + P412: Sargāt no saules gaismas. Neuzglabāt virs 50 ° C / 122 ° F. Bīstamības: Satur izocianātus. Var izraisīt alerģisku reakciju. Nepieciešams lasīt ražotāja instrukcijas. Ja nepieciešams, konsultējieties ar ārstu, uzrādot tvertni vai etiķeti. Augstspiediena tvertne; Var eksplodēt pie karstuma iedarbības. Nesmidzināt uz atklātas liesmas vai sakarsēta materiāla. Utilizējiet produktu / konteineri saskaņā ar vietējām un nacionālajām regulācijām. Atkārtota iedarbība uz ādu var izraisīt sasumu vai plaisāšanu. Šī produkta lietošana cilvēkiem, kas ir alerģiskie pret diizocianātiem var izraisīt allerģiskas reakcijas. Cilvēkiem, kas cieš no astmas, ekzēmas, vai citam ādas slimībām, vajadzētu izvairīties no šī produkta kontakta ar ādu. Šo produktu nevajadzētu izmantot slikti vēdināmās telpās, ja vien netiek izmantota maska ar gāzu filtru (piem. tipa A1 saskaņā ar EN 14387). Valkājiet aizsargcimdus saskaņā ar EN 374, valkājiet aizsargapģērbu saskaņā ar EN 13034, acu aizsardzību saskaņā ar EN 167, sejas aizsardzību saskaņā ar EN 166. Detalizēta informācija ir pieeajama Materiālu Drošības Datu Tabulā (MSDS).


  & nbsp; & nbsp;

  Faktiskais produkts var izskatīties nedaudz savādāk nekā fotoattēlā redzamais. Saņemtās preces var būt citā iepakojumā un citā izskatā vai formā. Informācija e-veikala sniegtajā preces aprakstā ir vispārīga rakstura un tādejādi nav identiska informācijai uz preces iepakojuma. Informācija uz preces iepakojuma ir detalizētāka un var nedaudz atšķirties no informācijas e-veikalu aprakstos. Mēs vienmēr iesakām izlasīt un sekot informācijai uz produkta iepakojuma.