Ugunsizturīgas putas, pistolei B1 750 ml

 • Ugunsizturīgas putas, pistolei B1 750 ml

  Kods: 637856
  Cena 1321  ar PVN
  Prece ir noliktavā

  Ugunsizturīgas putas, pistolei 

 • Putas  Fomo Heat PRO
  Putas ir izstrādātas lietošanai izolācijas punktos un lineāros savienojumos kad jāstrādā ar produktiem, kam nepieciešams atbilst uguns izturības prasībām. Piemērotas arī pārējiem vispārējiem putu lietošanas veidiem.


  PAREDZĒTĀ LIETOŠANA:
  Poliuretāna putas  Fomo Heat PRO  priekš PVC uzstādīšanas, koka un alumīnija rāmjiem, logu un durvju rāmjiem, jumta izolācijai, sienu un jumtu savienojumiem, trubu un kabeļu izolācijas atveru piepildīšanai, siltumapgādes siltumizolācijai, ūdens un notekūdens sistēmām, salona nodalījumos, mašīnu, laivu korpusos, u.c. izolācijās un siltumizolācijās. Svaigas putas labi pielīp pie visiem būvmateriāliem. Cietas putas ir pa pusei stingras un lielākoties saglabā slēgtu šūnu struktūru. Sacietējušas putas ir izturīgas pret augstām vai zemām temperatūrām, bet nav izturīgas pret UV stariem.


  KĀ LIETOT:
  Kārtīgi notīriet un attaukojiet darba virsmu. Samitriniet darba virsmu ar ūdeni, piem. Ar izsmidzināmo pistoli. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka tvertne ir istabas temperatūrā (+20 C). Kārtīgi sakratiet tvertni aptuveni 30 sekundes lai kārtīgi samaisītu sastāvdaļas. Pievienojiet aplikatoru (pistoli) pie tvertnes, turot tvertni ar dibenu uz augšu. Atveres jāpiepilda līdz 60% no to ietilpōbas, bet ne vairāk kā 5 cm uz vienu kārtu, plaisas platākas par 5 cm jāpiepilda pakāpeniski, jeb kārtās, katra kārta jāsamitrina ar ūdeni, piemēram ar izsmidzināmo pistoli. Pēc sacietēšanas, putu pārpalikums jānoņem mehāniski (piem. ar nazi). Kad putas ir pilnībā sacietējušas, tās jāaizsargā no UV stariem ar silikona masu, apmetumu, krāsu.
  Storage:
  Produkts jāuzgkabā augšup pozīcijā oriģinālajā tvertnē sausā, vēsā un labi vēdināmā telpā. Uzglabāt un lietot līdz derīguma termiņam, kas ir norādīts uz iepakojuma apakšas. Uzglabāšanas temperatūra: no + 5 ° C līdz + 30 ° C & ndash; ieteicams glabāt istabas temperatūrā.


  BRĪDINĀJUMI UN DARBA VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS:
  Satur izocianātus, C14-C17 hloroalkānus. H222: Viegli uzliesmojošs aerosols. H229: Augstspiediena tvertne. Var eksplodēt pie karstuma iedarbības. H315: Kairinošs ādai. H317: Var izraisīt alerģiskas ādas reakcijas. H319: Rada nopietnu acu kairinājumu. H334: Var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai elpošanas grūtības ieelpošanas gadījumā. H335: Var izraisīt elpceļu kairinājumu. H351: Potenciāls kancerogēns. H362: Var būt kaitīgs ar krūti barojamiem bērniem. H373: Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. H413: Var izraisīt ilgstošus nelabvēlīgus efektus uz ūdens vidi. P102: Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. P201: Saņemt specifiskas instrukcijas pirms lietošanas. P210: Uzglabāt atstatus no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātām liesmām, un citiem aizdedzes avotiem. Nesmēķēt. P211: Nesmidzināt uz atklātas liesmas vai sakarsēta materiāla. P251: Necaurdurt un nededzināt, pat pēc izmatnošanas. P260: Neelpot gāzi / dūmus. P263: Izvairīties no kontakta grūtniecības vai ar krūti barošanas laikā. P271: Izmantot tikai ārtelpās vai labi vēdināmās telpās. P280: Valkāt aizsargcimdus / aizsargapģērbu / acu aizsardzību / sejas aizsardzību. P284: Valkāt elpceļu aizsardzību. P305 + P351 + P338: JA ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tādas ir, un tas ir viegli izdarāms. Turpināt acus skalošanu. P410 + P412: Sargāt no saules gaismas. Neuzglabāt virs 50 ° C / 122 ° F.
  Bīstamības informācija:
  Satur izocianātus. Var izraisīt alerģisku reakciju. Nepieciešams lasīt ražotāja instrukcijas. Ja nepieciešams, konsultējieties ar ārstu, uzrādot tvertni vai etiķeti. Augstspiediena tvertne; Var eksplodēt pie karstuma iedarbības. Nesmidzināt uz atklātas liesmas vai sakarsēta materiāla. Utilizējiet produktu / konteineri saskaņā ar vietējām un nacionālajām regulācijām. Atkārtota iedarbība uz ādu var izraisīt sasumu vai plaisāšanu. Šī produkta lietošana cilvēkiem, kas ir alerģiskie pret diizocianātiem var izraisīt allerģiskas reakcijas. Cilvēkiem, kas cieš no astmas, ekzēmas, vai citam ādas slimībām, vajadzētu izvairīties no šī produkta kontakta ar ādu. Šo produktu nevajadzētu izmantot slikti vēdināmās telpās, ja vien netiek izmantota maska ar gāzu filtru (piem. tipa A1 saskaņā ar EN 14387). Valkāt aizsargcimdus saskaņā ar EN 374, aizsargapģērbu saskaņā ar EN 13034, acu aizsardzību saskaņā ar EN 167, sejas aizsardzību saskaņā ar EN 166
  Uzliesomojamība: nav uzliesmojams saskaņā ar DIN 4102-1: B1
  Reakcija uz uguni saskaņā ar EN 13501- 1: 2007 + A1: 2010 B-s1, d0
  Ugunsizturība saskaņā ar EN 13501-2: 2009 + A1: 2010 EI 240
  Klases B1 kritēriji ir izpildīti, kad putu kārta starp minerāliem un metāliskiem būvmateriāliem ir līdz 50 mm


  TĪRĪŠANA:
  Nesacietējušas putas var noņemt  TitaniumPRO  ar īpašu putu mazgājamo līdzekli, sacietējušas putas tikai mehāniski. 

   

  Specifikācijas:
  Darba / substrāta temperatūra: no + 5 ° C līdz + 30 ° C Tvertnes temperatūra: + 5 ° C līdz + 25 ° C Siltumizturība (pēc sacietēšanas): -40 ° C līdz +80 ° C
  Putu veidošanās laiks: 6 līdz 8 minūtes (pie 20 C un RH 90%)
  Pilnīgs sacietēšanas laiks: 24 stundas
  Tilpums: līdz 45 litriem (*)
  (*) gaisa temperatūras un mitruma līmeņa 

   

  Faktiskais produkts var izskatīties nedaudz savādāk nekā fotoattēlā redzamais. Saņemtās preces var būt citā iepakojumā un citā izskatā vai formā. Informācija e-veikala sniegtajā preces aprakstā ir vispārīga rakstura un tādejādi nav identiska informācijai uz preces iepakojuma. Informācija uz preces iepakojuma ir detalizētāka un var nedaudz atšķirties no informācijas e-veikalu aprakstos. Mēs vienmēr iesakām izlasīt un sekot informācijai uz produkta iepakojuma.